Pieteikšanās kārtība KC

Ieteicamie nosacījumi:

  • Ieteicamais projekta ilgums: ~ 1-1,5 gadi
  • Ieteicamais projekta lielums: EUR: 100-200 t. EUR (attiecināmās izmaksas)
  • Paredzamais īstenošanas periods: 01.05.2019-31.12.2021
  • Priekšroka starpnozaru un starptautiskiem pētījumiem.
  • Pētījuma īstenotājam/-iem nedrīkst būt nodokļu parādi (izslēdzošs kritērijs).
  • Pētījumu īstenotājam/-iem nedrīkst būt grūtībās nonākuša statuss (izslēdzošs kritērijs).
  • Vismaz 25% pētījuma jābūt paredzētai eksperimentālajai izstrādei.

Aizpildāmās un iesniedzamās veidlapas: