Realizētie projekti LPKC ietvaros KC 2.kārtā (projekts Nr. 1.2.1.1/16/A/004):

Latvijas Pārtikas kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

 1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
  • glabāšanas iepakojuma pētījumi;
  • glabāšanas laiku un nosacījumus uzlabojošas tehnoloģijas;
  • Jauni produkti plašākām tirgus preferencēm.
 2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
  • pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
  • lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
  • jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

Kopējais projekta apmērs: 4 898 020.74 EUR, t.sk. ERAF 2 990 156.29 EUR, privātās investīcijas 1 907 864.45 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2016 – 31.12.2018.

Sasniegtie rādītāji:

 • atbalstīto pētījumu skaits – 30
 • atbalstīto komersantu skaits – 30
 • izstrādātas jaunas tehnoloģijas - 23
 • izstrādāti jauni produkti - 182

Kontaktinformācija: Latvijas Pārtikas kompetences centra valdes priekšsēdētājs Armands Lejas-Krūmiņš, armands.lejas-krumins@lpuf.lv, +371 67808968, mājaslapas adrese: http://lpkc.lv/

Projekts

Īstenotājs

Projekta nosaukums, realizētājs

P1

LPKS “Augļu nams”

Jaunas augļu uzglabāšanas tehnoloģijas

P3

SIA “ Kronis”

Gatavie produkti un mērces inovatīvā iepakojumā pasaules tirgiem

P4

SIA “ Milzu!”

“MILZU!” graudaugu pārslu iepakojumā paredzētās bērnu rotaļlietu ekosistēmas izpēte un izstrāde pārtikas produktu pievienotās vērtības palielināšanai

P5

SIA “ Milzu!”

“MILZU!” jaunu graudaugu produktu receptūru izpēte

P10

SIA “Piejūra”

Koekstrūzijas metodes pielietošana produktu ražošanā

P11

SIA “Piejūra”

Ražošanā esošo blakusproduktu izmantošana citu produktu ražošanā (pastēšu, ziežu utt.) ar noteiktu derīguma termiņu

P13

SIA “Skai Baltija”

Ķirbju piedevas no blakusproduktiem izstrāde

P17

SIA “Karavela”

Skumbriju konservu ražošanas blakusproduktu pārstrāde

P18

SIA “Karavela”

Jauna, augstvērtīga zivju konserva veida izstrāde, izmantojot Baltijas jūras izejvielu: reņģes un brētliņas

P19

SIA “Auravia Latvia”

Noturīgu organisko savienojumu biotehnoloģiska noārdīšana pārtikas rūpniecības notekūdeņos

P20

SIA “Baltic Dairy Board”

Laktozi saturoša piena un sūkalu permeāta enzimātiskā biokonversija produktos ar palielinātu vērtību

P24

SIA “Conelum”
SIA “Apply”

EloSCOPE C

P25

SIA “Compaqpeat”

Jauna produkta izveidošana no jau reģistrētiem jauniem produktiem AdMina® un MiCo®

P26

SIA “Kronis”

Inovatīva pieeja produktu izpētei un to pielāgošanai jauniem ražošanas procesiem atkarībā no mērķa tirgus

P27

AS “Dobeles dzirnavnieks”

Pastas ražošanas līnijas parametru izstrāde jaunu produktu ieviešanai ražošanā

P28

SIA “SQUALIO Cloud Consulting”
AS “Balticovo”
SIA “ABC software”

Dējējvistu uzraudzības, olu ražošanas produktivitātes prognozēšanas un izmaiņu agrīnas atklāšanas sistēmas novērtēšana un tehnoloģiskās pamatnes izveide

P29

SIA “Felici”

Tehnoloģijas izstrāde jaunam musli GRACI produktam ar uzlabotu struktūru, konsistenci, uzturvērtību un uzglabāšanas īpašībām

P30

SIA “RicBerry”
ZS “Strēlnieki”

Inovatīvu enerģijas produktu grupas (ar augstu enerģētisko un nozīmīgu bioloģiski aktīvo vielu vērtību) radīšana

P31

SIA “Zippy Vision”
SIA “Mak IT”
AS “Dobeles dzirnavnieks”

Datorredzē un datu zinātnē balstīta kvalitātes kontroles un vadības risinājuma izstrāde pārtikas rūpniecībai

P32

AS “Sistēmu inovācijas”

Smiltsērkšķu ogu bezatlikumu pārstrādes metodoloģijas izstrāde

P35

AS “Dobeles dzirnavnieks”

Jaunu produktu izstrāde AS "Dobeles dzirnavnieks"”

P37

AS “Rīgas Piena kombināts”

Alternatīvo izejvielu izmantošana piena produktu ražošanā

P39

AS “Sistēmu inovācijas”

Kontrolētas izdalīšanās uztura bagātinātāju ražošanas procesu izstrāde

P40

SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija”

Veselīgu uzkodu un konditorejas produktu attīstība

P41

SIA “Staburadzes konditoreja”

Sāļās un saldās konditorejas produktu uzglabāšanas risinājumi

P42

SIA “HansaMatrix Innovation”
SIA “Lightspace Technologies”
AS “HansaMatrix”

Robotu redzes 3D attēlu strukturētās gaismas projektors ar pielietojumu (pārtikas) rūpniecības automatizācijā

P43

SIA “Lat Eko Food”

Jaunas, augstas pievienotās vērtības, produktu grupas izstrāde uzņēmumā “Lat Eko Food”

P44

SIA “Baldones lauki”

Sarkano biešu un ābolu kompleksās pārstrādes tehnoloģijas radīšana inovatīvo produktu ražošanai cilvēka veselībai

P45

SIA “SQUALIO Cloud Consulting”
AS “Balticovo”

Olu ražošanas produktivitātes uzskaites sistēmas novērtēšana un optimizēšana

P46

SIA “Chocolette Confectionary”

Pazeminātas kaloritātes šokolādes masas tehnoloģija

Realizētie projekti LPKC ietvaros KC programmas 4.kārtā ( Projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/002)

Projekts tika īstenots laika posmā no 2019.gada 1. aprīlis līdz 2022.gada 30. jūnijam. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

Projektu saraksts 4.kārta

Labie piemēri LPKC ietvaros 4.kārtā