Tuvākā padomes sēde, kurā plānots skatīt jaunu pētniecības projektu pieteikumus, paredzēta 2021.gada 15.janvārī

Tuvākā padomes sēde, kurā plānots skatīt jaunu pētniecības projektu pieteikumus, paredzēta 2021.gada 15.janvārī. Šajā sēdē pieejamais ERAF:

  1. Nozares projektiem – nav pieejams
  2. Starpnozaru projektiem – 119,379.02 EUR
  3. Kopā: 119,379.02 EUR

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 07.01.2021, sūtot zemāk minēto dokumentu komplektu uz armands.lejas-krumins@lpuf.lv, cc: evita.jaunozola@fidea.lv
 
Iesniedzamie dokumenti:

  1. pieteikuma forma;
  2. tāme;
  3. prezentācija;
  4. pēdējo 3 gadu pārskati;
  5. mazo, vidējo komersantu deklarācija, kas balstīta uz pēdējā noslēgta finanšu gada datiem;
  6. citi pamatojošie dokumenti, ja attiecināms.

Pieteikuma formas var saņemt, sazinoties ar Evitu Jaunozolu (evita.jaunozola@fidea.lv ; 22424220)

Rekomendējošie nosacījumi:

Ieteicamais projekta ilgums: ~ 1-1,5 gadi
Ieteicamais projekta lielums: EUR: 100-200 t. EUR (attiecināmās izmaksas)
Paredzamais pētījuma uzsākšana: ne ātrāk kā 01.02.2021 līdz 30.06.2022 (maksimums)
Pētījuma īstenotājam/-iem nedrīkst būt nodokļu parādi.
Pētījumu īstenotājam/-iem nedrīkst būt grūtībā nonākuša statuss.
Eksperimentālai izstrādei: jāsastāda vismaz 25% no kopējā pētījuma budžeta (attiecināmajām izmaksām).

 

LPKC Projektu atlases padomju sēžu statistika

 

  PAP datums Projekti skatīti padomē Kopējais projektu apjoms (izmaksas) Kopējais projektu pieteiktais ERAF Projekti apstiprināti Apstiprināto projektu apjoms (izmaksas) Apstiprināto projektu ERAF Apstiprināto projektu īpatsvars pēc skaita Apstiprināto projektu īpatsvars pēc ERAF
1 PAP 23.03.2019 16 4168845,24 2810142,76 7 2059337,70 1306645,93 44% 46%
2 PAP 15.05.2019 11 2882267,25 1780528,48 6 1751357,68 969167,67 55% 54%
Elektronisks balsojums 06.06.2019 1 299500,00 203375,50 1 299500,00 203375,50 100% 100%
3 PAP 10.07.2019 un 26.07.2019 11 2101053,21 1426593,90 4 875168,75 553647,59 36% 39%
4 PAP 10.10.2019 6 875823,22 600624,58 3 345648,40 232334,69 50% 39%
5 PAP 10.03.2020 4 724318,12 412453,43 2 320000,00 170000,00 50% 41%
6 PAP 07.05.2020 3 389653,45 232033,01 3 389653,45 232033,01 100% 100%
7 PAP 24.09.2020 12 3048097,39 1744982,45 3 891980,00 449508,00 25% 26%
8 PAP 24.11.2020 9 1608302,40 898824,29 4 664419,72 369462,32 44% 41%
9 PAP                  
  Kopā 73 16097860,28 10109558,40 33,00 7597065,70 4486174,71    

Piezīmē: Apstiprināto pētniecības projektu ERAF kopsumma neatspoguļo faktiski LPKC aktuālo projektu apmēru, jo šajā statistikā nav ņemti vērā  projektu īstenošanas laikāveiktie grozījumi un pabeigto projektu galīgās izmaksas

Pētniecības projektu statistika

Projekti, kas apstiprināti ar 1. mēģinājumu 24*
Projekti, kas apstiprināti ar 2. mēģinājumu 9
Projekti, kas apstiprināti ar 3. mēģinājumu -
Noraidīti projekti, kas mēģinājuši 1 reizi 13
Noraidīti projekti, kas mēģinājuši 2 reizes 6
Noraidīti projekti, kas mēģinājuši 3 reizes 2

* 1 projekts atteicās no īstenošanas