Mērķis

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 komersantus, kuri īsteno pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas pārtikas komptences centra ietvaros. Kompetences centrs aptver zinātniskos virzienus:

  • Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana:
  • Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana