LPKC ir parakstījis līgumu ar CFLA par projekta Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 īstenošanu Atveseļošanas fonda ietvaros.

LPKC ir parakstījis līgumu ar CFLA par projekta Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 īstenošanu Atveseļošanas fonda ietvaros.