Atbalsta intensitāte

Ar Latvijas Pārtikas kompetences centra palīdzību ir iespēja saņemt atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei pārtikas nozarē, piesaistot ES struktūrfondu līdzfinansējumu līdz pat 80% apmērā.

Atbalsta intensitāte

Mazie

Vidējie

Lielie

Rūpnieciskie pētījumi
+ ja ir efektīva sadarbība

70%
+10%

60%
+15%

50%
+15%

Eksperimentālā izstrādne
+ ja ir efektīva sadarbība

45%
+15%

35%
+15%

25%
+15%