Realizētie projekti Latvijas Pārtikas kompetences centra ietvaros:

Jaunas augļu uzglabāšanas tehnoloģijas.

Realizētājs: LPKS Augļu nams

Projekta apraksts: Pētījuma ietvaros tiks izvērtētas jaunas ābolu gatavības testēšanas metodes, ievākti dati par to pielietošanu ražošanā esošām šķirnēm un perspektīvām jaunajām šķirnēm. Pētījumi tiks veikti par ābolu realizācijas perioda pagarināšanu, izmantojot ULO tipa modificētās atmosfēras glabātuves. Tiks izstrādāta metodika ābolu gatavības testēšanai un augļu partiju grupēšanai noliktavā rudenī pēc to potenciālajām glabāšanās spējām un realizācijas secības. Problemātiskām šķirnēm tiks meklētas iespējas samazināt mizas brūnēšanu glabāšanas laikā. Projekta mērķis ir ar jaunām tehnoloģijām samazināt ābolu kvalitātes zudumu augļu uzglabāšanas laikā.

Projekta statuss: Projekts pašreiz tiek īstenots

Gatavie produkti un mērces inovatīvā iepakojumā pasaules tirgiem.

Realizētājs: SIA Kronis

Projekta īss apraksts: Lai iegūtu jaunus eksporta tirgus, plānots izstrādāt jaunu produktu tehnoloģiju, produktu receptūru un iepakojumu. Produktos izmantos vietējās un ievestās izejvielas un iepakojumu. Produkti jāveido, kā tieši konkurenti pasaules tirgū pārdodamajiem līdzīgiem produktiem (zupas, mērces, gatavie produkti un marinējumi), bet ieviešot inovācijas tie ir jāiegūst ar zemākām izmaksām nekā līdzīgi produkti.

Projekta statuss: Projekts pašreiz tiek īstenots

MILZU! graudaugu pārslu iepakojumā paredzētās bērnu rotaļlietu ekosistēmas izpēte un izstrāde pārtikas produktu pievienotās vērtības palielināšanai.

Realizētājs: SIA Milzu!

Projekta īss apraksts: Lai palielinātu SIA "MILZU!" graudaugu pārslu izvēli bērnu mērķauditorijā, radot graudaugu pārslu pievienoto vērtību, tiks veikta rotaļlietu ekosistēmas izpēte un izstrāde.

Projekta statuss: Projekts pašreiz tiek īstenots

MILZU!" jaunu graudaugu produktu receptūru izpēte.

Realizētājs: SIA Milzu!

Projekta īss apraksts: Jaunu graudaugu produktu receptūru izpēte ar mērķi paplašināt esošo SIA "MILZU!" sortimentu.

Projekta statuss: Projekts pašreiz tiek īstenots

Koekstrūzijas metodes pielietošana produktu ražošanā

Realizētājs: SIA Piejūra

Projekta īss apraksts: Izmantojot koekstrūzijas metodi uzlabot pildītu strukturētu produktu sensorās, kā ari fizikālās, ķīmiskās īpašības. Noteikt pievienotā pildījuma sastāvu un daudzumu, kurš nodrošina produkta struktūras īpašību nemainību.

Projekta statuss: Projekts pašreiz tiek īstenots

Ražošanā esošo blakusproduktu izmantošana citu produktu ražošanā (pastēšu ziežu utt.) ar noteiktu derīguma termiņu.

Realizētājs: SIA Piejūra

Projekta īss apraksts: Projekta ietavors ir plānots izpētīt ražošanā esošo blakusproduktu izmantošanu citu produktu ražošanā (pastēšu, ziežu utt.) ar noteiktu derīguma termiņu.

Projekta statuss: Projekts pašreiz tiek īstenots

Ķirbju piedevas no blakusproduktiem izstrāde

Realizētājs: SIA Skai Baltija

Projekta īss apraksts: Projektā plānots izstrādāt ķirbju pulveri un ķirbju biezeni no blakusproduktiem. Produktu plānots izmantot kā izejvielu dažādu citu pārtikas produktu ražošanā. Šāds produkts ir inovācija un dotajā brīdī nav pieejams Latvijas tirgū. Šādas izejvielas izstrādne ievērojami veicinātu jaunu ražošanas līniju veidošanos pārtikas tirgū ne tikai uzņēmuma ietvaros.

Projekta statuss: Projekts pašreiz tiek īstenots

Skumbriju konservu ražošanas blakusproduktu pārstrāde.

Realizētājs: SIA Karavela

Projekta īss apraksts: Projekta ietvaros paredzēts izpētīt ražošanā esošā produkta-blanšētas skumbrijas, ražošanas procesa laikā radušās blakusprodukta efektīvu izmantošanu un jaunu produktu izstrādi.

Projekta statuss: Projekts pašreiz tiek īstenots

Jauna augstvērtīga zivju konserva veida izstrāde izmantojot Baltijas jūras izejvielu: reņģes un brētliņas.

Realizētājs: SIA Karavela

Projekta īss apraksts: Pētniecības projektā paredzēts izstrādāt un izpētīt jauna produkta tehnoloģiju, receptūru, mērces un iepakojumu, lai iegūtu jaunu tirgu Rietumeiropas un Amerikas valstīs. Produktā jāizmanto Baltijas jūras reņģe un brētliņa.

Projekta statuss: Projekts pašreiz tiek īstenots

Noturīgu organisko savienojumu biotehnoloģiska noārdīšana pārtikas rūpniecības notekūdeņos

Realizētājs: SIA Auravia Latvia

Projekta īss apraksts: Uzņēmuma mērķis ir radīt ilgtspējīgu tehnoloģiju organiski noturīgu savienojumu bioloģiskai sadalīšanai pārtikas nozares notekūdeņos. Tehnoloģijas radīšanai tiks izmantoti atbilstoši enzīmi vai enzīmu producenti.

Projekta statuss: Projekts pašreiz tiek īstenots

Laktozi saturoša piena un sūkalu permeāta enzimātiskā biokonversija produktos ar palielinātu vērtību.

Realizētājs: SIA Baltic Dairy Board

Projekta īss apraksts: Pētījuma mērķis: Izpētīt iespēju uzlabot tehnoloģiju piena un sūkalu permeāta enzimātiskai konversijai ar mērķi iegūt produktus ar paaugstinātu vērtību - galaktooligosaharīdus ( GOS un to atvasinājumus. Veikt dažādu fermentu preparātu testēšanu un enzimātisko procesu parametrus ietekmējošo faktoru izpēti. Vēlamais rezultāts - tiks iegūta uzlabota tehnoloģija piena un sūkalu laktozes biokonversijai galaktozi saturošos prebiotiķos, tādejādi dodot risinājumu laktozes ( kas ir produkts ar zemu vērtību ) utilizācijai un uzlabojot uzņēmuma saimniecisko darbību.

Projekta statuss: Projekts pašreiz tiek īstenots

EloSCOPE C

Realizētājs: SIA Conelum, SIA Apply

Projekta īss apraksts: Testēšanas sistēma priekš paātrinātas kvantitatīvas mikrobiloģiskās analīzes pārtikas produktiem.

Projekta statuss: Projekts pašreiz tiek īstenots

Jauna produkta izveidošana no jau reģistrētiem jauniem produktiem AdMina® un MiCo®

Realizētājs: SIA Compaqpeat

Projekta īss apraksts: Uzņēmums Compaqpeat, kurš ir substrātu un kūdras ražotājs, pašlaik intensīvi strādā pie projekta, kurā plānots apvienot dzīvos mikroorganismus ar granulētiem humīniem. Vēloties sniegt iespēju audzēt veselīgus salātus, dārzeņus un garšaugus, skaistas puķes, kokus un citas kultūras Compaqpeat mērķtiecīgi meklē dabu un apkārtējo vidi saudzējošus risinājumus, arī reģionos, kuros klimats vai augsne nav piemērota daudzu augu veidu audzēšanai. Humīnskābes, šājā gadījumā produkts AdMina® kopā ar produkta MiCo® saturētajiem mikroorganismiem jūtami uzlabos kultūraugu dzīves apstākļus. Abas šīs vērtīgās substrāta piedevas ir attīstījis uzņēmums Compaqpeat. Mikroorganismu komplekss kombinācijā ar humīnskābju īpašībām ir īpaši vērtīgs augsnes maisījumā. Līdz ar to var sagaidīt, ka nākotnē šī kombinācija nesīs vērtīgu ieguldījumu augsnes maisījumos un sniegs lielas priekšrocības augu kultivācijas procesā. Jau šobrīd intensīvi tiek uzkrāta pieredze dekoratīvo augu, garšaugu un dārzeņu audzēšanā, izmantojot šīs divas augsnes piedevas.

Projekta statuss: Projekts pašreiz tiek īstenots

Inovatīva pieeja produktu izpētei un to pielāgošanai jauniem ražošanas procesiem atkarībā no mērķa tirgus

Realizētājs: SIA Kronis

Projekta īss apraksts: Lai iegūtu jaunus eksporta tirgu un atbildētu uz jau saņemtajiem pieprasījumiem par produktu izstrādi no klientiem Baltijā, Skandināvijā un ASV ir plānots izstrādāt produktus ievērojot citu valstu garšas īpatnības, kas nozīmē izstrādāt jaunas receptūras, tehnoloģiskos un ražošanas procesus, produktu ražošanā lietojot vietējās un ievestās izejvielas. Šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešams veikt zinātniskus pētījumus, lai izstrādātu sterilizācijas formulas, kas ļautu ievērot ārvalstu prasībām atbilstošus parametrus, bet tajā pašā laikā saglabātu nepieciešamās produktu organoleptiskās īpašības, kā arī izstrādāt inovatīvus ražošanas procesus, kas ļautu efektīvi piemēroties dažādu produktu ražošanai.

Projekta statuss: Projekts pašreiz tiek īstenots

Pastas ražošanas līnijas parametru izstrāde jaunu produktu ieviešanai ražošanā

Realizētājs: AS Dobeles dzirnavnieks

Projekta īss apraksts: Pētniecības projekta ietvaros tiks izstrādāta specifikācija jaunam produktam un ražošanas tehnoloģija produkta ieviešanai ražošanā.

Projekta statuss: Projekts pašreiz tiek īstenots