Kārtējā LPKC Padomes sēde notiks 7.maijā online režīmā.

Kārtējā LPKC Padomes sēde notiks 7.maijā online režīmā.