Aicinām iesniegt pētniecības projektu pieteikumus!

28.07.2020 valdība apstiprināja grozījumus MK noteikumos Nr. 2, kuros galvenās izmaiņas ir:

 1. kompetenču centru 4.kārtas programmu pagarina līdz 31.12.2023
 2. jauniem pētniecības projektiem pieejams finansējums

Tuvākā padomes sēde, kurā plānots skatīt jaunu pētniecības projektu pieteikumus paredzēta 2020.gada septembra otrajā pusē. Šajā sēdē pieejamais ERAF:

 1. Nozares projektiem – ne vairāk kā 676 451.22 EUR
 2. Starpnozaru projektiem – ne mazāk kā 260 018.80 EUR
 3. Kopā: 936 470.02 EUR

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 11.09.2020

Iesniedzamie dokumenti:

 1. pieteikuma forma;
 2. tāme;
 3. prezentācija;
 4. pēdējo 3 gadu pārskati;
 5. mazo, vidējo komersantu deklarācija, kas balstīta uz pēdējā noslēgta finanšu gada datiem;
 6. citi pamatojošie dokumenti, ja attiecināms.

Rekomendējošie nosacījumi:

Ieteicamais projekta ilgums: ~ 1-1,5 gadi
Ieteicamais projekta lielums: EUR: 100-200 t. EUR (attiecināmās izmaksas)
Paredzamais pētījuma uzsākšana: ne ātrāk kā 01.10.2020
Priekšroka starpnozaru pētījumiem.
Pētījuma īstenotājam nedrīkst būt nodokļu parādi.
Pētījumu īstenotājam/-iem nedrīkst būt grūtībā nonākuša statuss.
Eksperimentālai izstrādei: jāsastāda vismaz 25% no kopējā pētījuma budžeta (attiecināmajām izmaksām).
 

Jautājumu, konsultāciju gadījumā, kā arī lai saņemtu pieteikuma formas, aicinām sazināties ar LPKC konsultantiem SIA FIDEA. Kontaktpersona Evita Gaide (evita.gaide@fidea.lv; 22424220).