Izsludināta pieteikšanās jaunajiem pētniecības projektiem

Aicinām iesniegt pētniecības projektu idejas ES fondu līdzfinansējumam līdz 04.02.2020. Tuvākā projektu atlases padomes sēde notiks 2020.gada 25.februārī plkst.9.00 Antonijas ielā 5, Rīgā.
 
Pieejamie finanšu līdzekļi 299 506.32 EUR ERAF
Starpnozaru pētniecības projektiem - ne mazāk kā 217,927.36 EUR ERAF
Nozares projektiem - ne vairāk kā 81,578.96 EUR ERAF 
 
Tiek atbalstītas iniciatīvas, kas vērstas uz jaunu produktu vai tehnoloģiju attīstību. Atbalstāmās darbības - rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālās izstrādes un tehniski ekonomiskā priekšizpēti. Vairāk par specifisko atbalsta mērķi skatīt Ministru kabineta noteikumus Nr. 2.
 
Iesniedzamie dokumenti:
1) pieteikuma forma;
2) tāme;
3) prezentācija;
4) pēdējo 3 noslēgto gadu pārskati;
5) mazo, vidējo komersantu deklarācija, kas balstīta uz pēdējā noslēgta finanšu gada datiem;
6) citi pamatojošie dokumenti, ja attiecināms.

Rekomendējošie nosacījumi:

Ieteicamais projekta ilgums: ~ 1-1,5 gadi
Ieteicamais projekta lielums: EUR: 100-200 t. EUR (attiecināmās izmaksas)
Paredzamais pētījuma uzsākšana: ne ātrāk kā 01.03.2020
Priekšroka starpnozaru pētījumiem.
Pētījuma īstenotājam nedrīkst būt nodokļu parādi.
Pētījumu īstenotājam/-iem nedrīkst būt grūtībā nonākuša statuss.
Eksperimentālai izstrādei: jāsastāda vismaz 25% no kopējā pētījuma budžeta (attiecināmajām izmaksām).
 
Jautājumu vai konsultāciju nepieciešamības gadījumā, kā arī lai saņemtu pieteikuma formas aicinām sazināties ar FIDEA pārstāvi Evitu Gaidi (evita.gaide@fidea.lv; +371 22424220)