Aicinām iesniegt pētniecības projektu idejas ES fondu līdzfinansējumam līdz 18.09.2019

Aicinām iesniegt pētniecības projektu idejas ES fondu līdzfinansējumam līdz 18.09.2019. Tuvākā projektu atlases padomes sēde plānota 2019.gada 10.oktobrī plkst.9.00 SIA Fidea birojā Antonijas ielā 5 (4.stāvs).
 
Tiek atbalstītas iniciatīvas, kas vērstas uz jaunu produktu vai tehnoloģiju attīstību. Atbalstāmās darbības - rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālās izstrādes un tehniski ekonomiskā priekšizpēti. Vairāk par specifisko atbalsta mērķi skatīt Ministru kabineta noteikumus Nr. 2.
 
Iesniedzamie dokumenti:
1) pieteikuma forma;
2) tāme;
3) prezentācija;
4) pēdējo 3 gadu pārskati;
5) mazo, vidējo komersantu deklarācija, kas balstīta uz pēdējā noslēgta finanšu gada datiem;
6) citi pamatojošie dokumenti, ja attiecināms.

Rekomendējošie nosacījumi:

Ieteicamais projekta ilgums: ~ 1-1,5 gadi
Ieteicamais projekta lielums: EUR: 100-200 t. EUR (attiecināmās izmaksas)
Paredzamais pētījuma uzsākšana: ne ātrāk kā 01.11.2019
Priekšroka starpnozaru pētījumiem.
Pētījuma īstenotājam nedrīkst būt nodokļu parādi.
Pētījumu īstenotājam/-iem nedrīkst būt grūtībā nonākuša statuss.
Eksperimentālai izstrādei: jāsastāda vismaz 25% no kopējā pētījuma budžeta (attiecināmajām izmaksām).
 
Jautājumu vai konsultāciju nepieciešamības gadījumā, kā arī lai saņemtu pieteikuma formas aicinām sazināties ar FIDEA pārstāvi Evitu Gaidu (evita.gaide@fidea.lv; +371 22424220)